Çanak Antenlere Genel Bakış:

Uydu Sistemi, Kurulum, Malzeme ve Ekipmanları.

Yetkili: aQUa, egeli

Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti aQUa » Pts Nis 11, 2005 2:44 pm

Çanak Antenlere Genel Bakış:

Uydulardan yapılan dijital yayınların alınmasında en önemli unsurlardan biri antendir, özellikle Avrupa kökenli uyduların yayın odaklarından oldukça uzakta bulunan bizler için en önemli elipmanın anten olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Uydu yayınlarını zevkle izlemek arzusunda olan kişilerin kötü hava şartları göz önüne alındığında ucuzluk yönü ile çok revaçta olan 90 cm’lik üstelik kalitesiz bir antenle tatmin olamayacakları şüphesizdir. Başka bir unsur ise son kullanıcının yerin müsait olmaması sebebiyle ufak çaplı anten tercih etmek durumunda kalmasıdır. Çözüm yine çok kaliteli bir anten teminindedir. İzleyici 105 cm’lik kaliteli bir antenin, kendi 90 cm’lik antenine kıyasla izleyebileceği program adedini 2 kat arttıracağını tahmin etmesi zordur! Dolayısıyle yazımızda 100 cm ve daha yukarı çaplardaki antenler üzerinde durduğumuzu belirtmek isteriz. Maksadımız sizlere çanak antenler hakkında bilgi verirken mümkün olduğu kadar teorik bilgiler yanında herkesin anlayacağı terimlerle tüketiciyi, yani son kullanıcıyı aydınlatmak olacaktır. Yazının son kısımda ise okuyucuya daha cazip gelen soru cevap şeklinde bir bölüm bulacaksınız. Bu bölüm zaman içinde ilavelerle genişletilecektir. Yazımızda bahsi geçen çanak antenlerin çalışma alanı uydu yoluyle alınan TV, radio ve data bölümünü içeren 10700 Mhz ile 12750 MHz frekans arasını kapsamakta olup bu frekansların dalga boyu 23,5 mm ile 28 mm arasında değişmektedir.

Parabolik antenlerin yapısı gereği frekans yükseldikçe kazanç artmaktadır
A - Çanak Anten Tipleri:

Genel olarak ikiye ayrılır.

Parabolik antenler: (Merkez Odaklı)
Mahzurlu tarafı sinyallarin bir bölümünün alıcı kafa yani LNB ve kolları ve kablo tarafından engellenmesidir. Bu gölgeleme yüzünden 80-90cm çapında olan ufak çaplı antenlerde ancak %60-65 civarında bir randıman sağlanabilir. Dolayısıyla ufak çaplı antenlerde genellikle parabol tipi uygulanmaz. Parabol tipi imalat ancak 150 cm ile 700 cm arası çaplar için özellikle de hareketli antenler için tavsiye edilmektedir.

Offset antenler:
Yine parabol geometrisi esas alınarak üretilmektedir ancak parabol kollarından birinin muayyen bir bölümü kullanılmaktadır. Ofset antenlerin randımanı %72’lere kadar yaklaşabilir.

- Tahmin edileceği gibi offset antenlerin birçok avantajları bulunmaktadır. Şöyle ki:

a. Çanak yer yüzeyine dikey vaziyette durduğu için su ve kar tutması asgari düzeydedir.

b. LNB ve tutucu kollar uzaydan gelen sinyallari gölgelemezler.
B - Çanak Anten Malzemeleri ve Kalınlıkları:

1. Polyester: Rüzgara ve korozyon etkisine daha mukavim olmakla birlikte organik bir madde olması nedeniyle zaman karşı dayanıklılığı daha azdır.

2. Alüminyum, duralümin veya değişik metal karışımları.

3. Çelik saç.

4. Örgülü tel veya delikli (perfore) madenlerden olanlar.

5. Değişik maddelerden iki veya daha çok parçalı olanlar.

Çanak antenlerin et kalınlıkları kullanılan malzemeye göre değişiklik göstermektedir, örneğin rüzgara dayanıklılık yönünden çelik saçtan imal edilmiş antenlerde aluminyum antenlere kıyasla daha ince malzeme kullanılmak mümkündür, ancak hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın anten çapları büyüdükçe malzeme kalınlıkları da tabiidir ki o nisbette artacaktır.

Antenlerin çapına ve madensel niteliğine göre gereken et kalınlıklarını içeren bir tabloyu yazımızın son bölümünde bulabilirsiniz
C - Çanak Anten Şekilleri:

1. Dairesel.

2. Elips.

3. Üçgen şeklinde (yay kenarlı)

4. Dikdörtgen veya kare şekline (yay kenarlı) benzer olanlar.

5. Cassegrain tipi çanaklar. Bu tipte iç içe konmuş iki çanak bulunmaktadır. Ortasında ufak bir delik olan içteki çanak, dıştakinden oldukça küçük1/5-10 nisbetindedir. Büyük çanak normal çanaklar gibi çalışmakta içteki ise dış bükey yansıtıcı olarak vazife görmektedir. Neticede iki defa yansıyan sinyallar sonunda büyük parabolün merkezinde birleşerek ince bir hüzme kalinde LNB’ye ulaşmaktadır (lazer ışınlar gibi). Ufak çanağın büyük çanağı gölgeleyerek kayba neden olmasına rağmen oldukça verimli bir sistem olmakla birlikte imalatı zahmetli ve pahalıdır

Not.Özellikle 3 ve 4’de belirtilen tipler estetikten öte bir özellik göstermemektedirler.
D - Mount veya Çanak Ayar Mekanizması:

Mount olarak adlandırılan ve antenle direk arasındaki bağlantıyı temin ederek çanağın hedef uyduya tam olarak ayarlanmasını sağlayan parçalar topluluğudur.


Genel olarak üç tip mount mevcuttur.

1. Sabit antenler için olanlar.

2. Hareketli ve teleskopik motorlu antenler için olanlar,

3. Hareketli ve DiSEqC motorlar için olanlar.

Her imalatçı kendi çanağına göre mount imalatını gerçekleştirmekle birlikte burada en önemli noktalardan biri çanak ve mount malzemesinin genleşme katsayılarının birbirine uygun olmasıdır. Örneğin çelik saçtan imal edilmiş bir çanak için demir mount nisbeten uygun olabilir ancak aluminyumdan imal edilmiş bir çanak ile demirden yapılmış bir mount’un ne nisbette bağdaşabileceği şüphelidir.

Gece ve gündüz , yaz ve kış ısı farkları biri diğeriyle çok farklı genleşme katsayılarına sahip iki madenden zayıf olanın aleyhine çalışarak çanağın deformasyonuna sebebiyet verebilir. Anten çapları büyüdükçe çanaktaki deformasyonun da o nisbette büyük olacağı aşikardır.

Polyester antenlerde uyuşmamazlık daha az görülmekle birlikte bu tip antenlerde zaman içinde çatlaklar oluştuğu ve güçlü güneş ısısıyle sarkmalar meydana geldiği gözlenmektedir.

Zaten plastik maddelerin dayanıklılık ömrünün genel olarak 20-25 yıl olduğu bilinmektedir.
E - Boya veya Yüzey Kaplaması,

Yukarda değinildiği üzere santimetrik dalga boyları ile çalışılmakta olduğundan çanak yüzeylerinin pürüzsüz ve tam yansıtıcı olması gereklidir.

Ideal olan boya tatbik edilmeden önce çanak sathı oksitten yani pastan tamamen arındırılmalı, parlak pürüzsüz bir satıh elde edilmeli ve boya bekletilmeden tatbik edilmelidir. Boya saf polyester cinsi olmalı kurşun esaslı olmamalı ve içinde kesinlikle hiçbir madeni toz ve oksit barındırmamalıdır. Kullanılan boya parlak ve düz netice verecek şekilde olmamamlıdır zira çanak yüzeyinden yansayan güneş ışınları odak noktasında olan LNB’nizin aşırı ısınmasına dolayısıyla çıkış gücünün düşmesine hatta bozulmasına sebep olabilir. Yukardaki esaslar göz önüne alınarak çarpmalara ve hava değişikliklerine mukavim olduğunu varsayarak mat fırın boya tercih edilmelidir.

Aluminyum çanaklarda ise titanyum anodlama sistemi kullanılmalı ve antistatiklik temin edilmelidir.
F - Kirlilik Ve Yaşlanma:

1. Anten üzerinde zamanla birikecek kirler çok kısa dalgalarla çalışan sistemi bozacaktır

2. Poliester antenlerde daha fazla görülmekle birlikte aluminyum ve çelik antenlerde yaşlanmayla ve güneşin etkisiyle meydana gelecek ve gözle farkadilmeyen sarkmalar ve deformasyonlar antenin performansını oldukça düşürecektir
G - Madeni Çanak Anten İmalat Usulleri ve Tatbikat:

Madeni çanak anten imalat usulleri parçalı olanlar hariç genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

1. Sıvama

2. Basma veya pres usulu imalat.

Her iki imalat sisteminde de önemle üzerinde durulacak husus, hangi maden kullanılırsa kullanılsın madenin elastikiyetle, yani yaylanma suretiyle, az bir miktar olsa da geri gelmesi yani eski haline gerilemesidir. Poliester çanaklarda ise maddenin tabiyetından dolayı sonradan meydana gelen değişiklikler hatalara yol açabilmektedir Bu durumda çanağın dış bölümleri vazife görmeyecek ve örneğin 150 cm çapında bir çanak 90 -100 cm lik bir performans gösterecektir (yarı yarıya)

Bu husus sıvama usulle yapılan çanaklarda daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır şöyle ki:

Batı menşeyli, performanslı bir çanak üzerinden kullanılacak madenin elastikiyeti ve işlem esnasındaki ısınma katsayıları hesaplanmaksızın tıpatıp sıvama kalıbı çıkartılmakta ve bu kalıp üzerinden sıvama işlemi gerçekleştirilmektedir ki bu da orijinale göre %50’lere varan düşük performanslı çanak ürtimine sebebiyet vermektedir. Ayrıca benzerinin orijinalden daha az kaliteli olacağı da herkesin bildiği bir gerçektir. Bu usul büyük bir yatırım gerektirmez. Sıvama usulünün başka bir dezavantajı da bazan sıvama esnasında kabartma ve çökme içeren bölgelerin meydana gelmesidir. Bu bölgeler milimetrenin bile mühim rol oynadığı yansıtıcı çanakta dalgaların odak noktasındaki LNB’ye ulaşmasını engelleyecektir.

Pres veya basma suretiyle imal edilen çanaklarda daha iyi performans elde edilebilir. Bu usuldeki imalat tahmin edildiği gibi çok büyük kalıp dolayısıyle pres yatırımları gerektirir. Kullanılacak madenin daha önce muayyen bir ısıda ısıtılması, kullanılacak kalıbın da aynı ısıda olması ve yinede kalıbın dizaynında az da olsa madenin elastikiyet durumunu göz önüne alınması gerekmektedir. Çanak antenlerde birbiriyle uyuşma söz konusu değilse bile binek otolarında kapı, bagaj kapağı, tavan, ön kapak gibi kaporta saçlarının presden çıktığında nasıl birbiriyle presizyon diye andığımız şekilde mikrometrik uygunluk sağlıyorsa pres çanaklardaki imalat bu yönde yapılmalıdır.

Yukarda bahsedilen usullere uyulmadığı taktirde elde edilecek çanak anten fiili alanının belki yarısı kadar bir performans gösterecektir. Sıvama suretiyle yapılanlarda daha fazla görülen bu performans düşüklüğünün ileri derecede olmasının sebebi çanağın dış bölgelerinde metalin elestikiyet etkisinden geri gelmesi ve bu bölgelerin yansıtıcı görevi görmemesindendir. Bütün bu noktalar çanak imalatının ne kadar büyük yatırım, uğraş ve özveri isteyen bir iş olduğunu bize göstermektedir. Oysa ki çanak fiyatlarına kıyasla bir çanakta kullanılan toplam malzemenin çanağın satış fiyatına kıyasla 1/5 ila 1/10 nisbetinde olması bu imalatı cazip hale getirmekte ve geniş bilgi gerektiren bu kolda piyasamızda kalitesiz çanak bolluğu yaşanmaktadır.

İlk görüşte kaliteli bir çanağın performansıyle kıyaslaması mümkün olmayan son kullanıcının ise heybetine aldanarak satın aldığı 1,5 - 2 metrelik kalitesiz çanaktan ötürü kaderine razı olmaktan başka yapacağı birşey kalmamıştır, ta ki ilerde durumu farkedinceye kadar.
H - Çanak Antenlerin Geometrik Hesapları:

1. Parabol denklemleri:

Geometride parabol diye adlandırılan eğrinin genel denklemi "y = ax2 + bx + c" olarak anılır. Aynı eğrinin y doğrusu üzerinde ve x-y parametrelerinin merkezinden başlaması halinde basitleştirilmiş şekildeki denklemi "y=ax2" olacaktır. Buradan türeterek çanak çiziminde kullanabileceğimiz denklem ise y = x2 / 4 p ‘dir.

Bu denklemde

x = parabolün yarıçapını

p = parabolün parametresini gösterir(parabolü teşkil eden kollarının açık veya kapalı olması.)

d = çapın ölçüldüğü yerdeki derinliktirBu arada aşağıdaki bölümde tekrar karşımıza çıkacak olan parabolün odak uzaklığını veren denklemi. F= D2 / 16 d olarak hatırlayalım.

Bu denklemde:

F = Odak uzaklığı (odaktan parabolün dibine kadar olan mesafe)

D = Parabolün çapı

d = Çapın ölçüldüğü yerdeki derinliktir2. Kendi Çanak Antenimizi Çizmek :

Orijinal bir çanak anten çizmek için kartezyen koordinatlar üzerinde y ve p’ye muhtelif değerler vererek ve sonra bu noktaları birleştirerek ilk önce kartondan bir abak çıkarmanız gerekecektir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta çizimden sonra meydana çıkacak parabolün kollarının ne fazla dışa doğru açık ne de birbirine fazla yaklaşmamış olmasıdır ki bunu da p’ye vereceğiniz değerler belirler. Kollar fazla açık olduğunda odak noktası sonsuza gidecek fazla kapalı olduğunda ise odaktaki LNB dalgaları toplayamayacak şekilde çanağın dibine yanaşacaktır.

p için 1 ile 0.5 değerlerini seçerek denemelerinize başlayabilirsiniz .

Örneğin y=1 p=1,y=2 p=1, y=3 p=1, y=4 p=1, y=5 p=1 ve devamı veya başka bir parabol için y=1 p=0,7, y=2 p=0,7, y=3 p=0,7 y=4 p=0,7 ve devamı gibi noktalar tesbit edildikten sonra bu noktaların birleştirilmesi suretiyle parabol eğrisi ortaya çıkacaktır.3. Çanak antenimizin parabol değerlerine göre hatalı olup olmadığını belirlemek:

Halihazırda elinizde bulunan bir çanağın gerçek bir parabol eğrisine sahip olup olmadığını aşağıdaki formülleri kullanarak belirliyebilirsiniz. Ancak daha önce antenimizin çapını tesbit etmek için çanağın en geniş iki noktasını tesbit ederek bir ip veya ince tel çekmemiz gerekecektir.

a. Parabolik antenlarde yukarda da verilen odak formülü ile ilk önce odak noktası tesbit edilmelidir F= D2 / 16 d odak uzaklığı belirlenmiş olan bir parabol artık abak şeklinde çizilecek hale gelmiştir. Bu işlem için de odak uzaklığının ikiyle çarpılarak ve y = x2 / 4 p formülünde p’nin yerine konulmasıyle bitirilecektir. Bundan sonra nokta nokta parabol çizimine başlanabilir.

b. Ofset antenlerde aynı yöntemle odak uzaklığına göre parabolü çizmek ve çanak antenimizi kontrol etmeniz mümkündür.
I - Tek Çanakta Birden Fazla LNB Kullanılması:

Umumiyetle ülkemizde 90’den yukarı ofset çanaklarda tavsite edilir zira yazımızın başında da belittiğimiz gibi uyduların etkin olduğu merkezlerden oldukça uzaktayız. Bu bakımdan 120 ve daha yukarı çaptaki antenlerde kullanılması etkili olabilir. Ancak aynı antene bağlı olan LNB larin uydu arası mesafeleri 10-12 dereceyi aşmamalıdır .

Bu LNB’erin yerlerini tesbit için x=tgB/2.D/8P ve y=X cotg B formülleri kullanılmalıdır
J - Bir Antende İki Veya Daha Fazla Çıkışlı Tek LNB Kullanılması:

Görünürde bir LNB içinde bağımsız iki veya daha çok LNB barındıran sistemlerdir. Ayrı iki veya daha fazla receiver çalıştırma imkanı sağlar. Bu çıkışların her birini değişik receiver veya bilgisayar kartlarına bağlayarak aynı uydudan farklı programlar seyretmek mümkündür.

Bu da 1.00 m veya 1,20 m‘lik ve daha yukarı çanaklarda tercih edilmelidir zira genel kazancı ikiye veya dörde bölmese de, verimi tek LNB’nin sağladığı verimden %10-15 düşük olacaktır.
K - Hareketli Çanak Antenler:
Bu bölüme kadar sabit çanak antenlerden bahsettik. Hareketli yani motorlu çanak antenlerde mount yani taşıyıcı sistemin motor montajına ve uyduların bulunduğu geometrik yörüngeyi tarayacak özellikleri sahip olması gerekir.

Bilindiği gibi yayın yapan uyduların tümü dünyamızdan 36.500 Km uzakta ve ekvator yörüngesi üzerinde nisbeten sabit şekilde yer almaktadırlar.

Burada önemli olan çanağın batı ve doğu arasındaki en geniş açıyı temin edecek şekilde hareket edebilmesinin teminidir. Mount’un kalitesi veya yapısı rüzgar veya kötü havanın etkisiyle alakalı olsa da geniş açının taranmasında en buyuk etken motor seçimindedir.

Hareketli çanağa bağlanacak olan teleskopik motor seçimi genellikle çanak çapı dikkate alınarak belirlenir. Bu kıstas çanağın ağırlığı ve çapı dolayısıyle de rüzgar gücüne bağlı olarak motorun dayanıklılığı ile alakalı bir değerlendirme olacaktır. Ancak doğudan batıya en geniş açının taraması arzu edildiğinde motor çapının inç (2.54 cm) olarak aşağıdaki tabloda verilen değerlerden bir veya iki daha üst değer seçilmesinde fayda vardır.

Anten çaplarına göre tavsiye edilen teleskopik anten tipleri şunlardır:

Anten Çapı(Metre) Kulanılacak Motor çapı (inç)

0,50 8”

1 10”

1,2 12”

1,5 18”

2 18”

2,5 24”

3,5 36”

4,5 36”

DiSECq motorlar için de durum farklı olmamakla birlikte bu motor tiplerinin bugün için ancak çapı ancak 60-90 cm civarında olan parabol çanaklarda kullanılabilmesı yönünden zayıf yayınları alma yönünde bir değer taşımamakta olup ancak orta avrupa ülkeleri için geçerlidir.

Bu tip motorların daha büyük çanaklar için imal edilenleri var olmakla birlikte teleskopik motorlara kıyasla güçlü rüzgarlara karşı güvenilililik ve yüksek fiyatları yönünden rağbet görmemiştir.
L - Çanağın Alış Gücünü Etkileyen Unsurlar:

1. Çanağın geometrik olarak tam bir parabol olmaması, yani imalat hatalı olması

2. Bir darbe neticesinde anten yüzeyinde oluşabilecek yüzey çarpıklıkları

3. Yere yakınlık

Yer gürültüsü olarak adlandırılan unsurlar çanağın alış gücünü zayıflatmaktadır. Bunu asgari değerlere indirmek için çanak mümkün olduğu kadar yerden uzak monte edilmelidir.
M - Çanak Tipine Göre Kullanılacak LNB:

1. LNB-F

Genel anlayışa göre offset antenlerde LNB-F kullanılması tavsiye edilir. Burada F harfi dalga toplatıcı’nın (Feed horn) birlikte olduğunu (embedded) gösterir. Kapalı tiptedirler yani ön cephesi plastik maddeden imal edilmiş tek gövde halinde sunulmuştur.

2. LNB

Parabol tipi antenlerde kullanılması tavsiye edilir. Dalga toplayıcıyı ayrıca anteninize uygun olarak seçmek gerekir. Dalga toplayıcı yani feed horn LNB’nin ön cephesine vidalanmak suretiyle monte edilir.
N - Uyduların Etkinlik Alanı Değerlerine Göre Gerekli Çanak Çapları:

Anten çapı ufaldıkça ofset antenlerin avantajının artacağı göz önüne alınmalıdır, ancak kaybı 0.7db ve daha aşağı LNB tipleri için ortlama olarak aşağıdaki değerler kabul edilebilir.

43 db 100 Cm

42 db 110 Cm

41 db 120 Cm

40 db 125 Cm

39 db 135 Cm

38 db 150 Cm

37 db 180 Cm

36 db 240 Cm

35 db 300 Cm
O - Çanak Antenlerin Montajı ve Ayarları:

Bu bölüm oldukça önemli olduğundan ayrı bir yazıda incelenecektir, ancak kısaca önemli birkaç noktaya değinelim.

Sabit veya hareketli yani motorlu da olsa duvara veya yere tesbit direğinin çanak antenin çapına ve ağırlığına göre değişeceği aşikardır. Burada dikkate alınacak en önemli unsur rüzgardır.

Anten çapı 90-100 cm’yi geçtikten sonra 1,6 metre çapa kadar 60-80 mm çapında ve 3mm et kalınlığında ana tutucu direk tavsiye edilir. Anten çapı büyüdükçe ana direk çapı büyüyecektir ve örneğin 3 metre çağındaki bir anten için 15-18 cm çapında ana direkler ihtiyaç olacatır. Ana direğin fuzuli şekilde uzun olmamasına dikkat gösterilmeli istendiğinde ilerde motor takılacağı göz önünde bulundurularak ve mount da hesaba katılarak asgari uzunluk böylece tesbit edilmelidir.

Direğin altına kaynaklanmış 20x20X1cm sac plakadaki 4 adet beton dubelli 10-12mm’lik civatalarla direk beton zemine tesbit edilmelidir.

Direk uzunluğunun orta bölümüne yakın veya tercihan daha yukarı kısmına kaynaklı kulakçıklara tesbit edilecek 3 adet payandalarla ayrıca zemine bağlanmalı veya çatıyı aşarak geçiyorsa çatının sağlam bir atkısına sıkıca ve kımıldamıyacak şekilde kelepçelenmelidir.

Sabit antenlerde direğin zemine tam dik tesbiti zorunlu değilse bile çanağın istenilen uyduya kolay ayarlanması ve ilerde hareketliye çevirme olasılığı göz önüne alınarak su terazisi yardımıyle direğin tam şakulde (yere 90 derecelik bir açıda) olmasına dikkat edilmelidir.

Sabit antenlerin istenilen uyduya ayarlanması hereketli antene kıyasla daha basittir diyebiliriz. Bazı amatörler bu iş için analog receiver’lar kullanmaktadırlar. Ancak yine de ayarlanacak uydunun azimut ve elevasyon değerlerini bilmek gerekir. Bu iki değerin hesaplanabilmesi için muhtelif sitelerde bulunduğunuz meridyen ve paralellere göre otomatik hesaplama olanağı verilmektedir. Örneğin İSTANBUL (40.58 N, 29.05 E), ANKARA (39.57 N, 32.53 E), İZMİR (38.26 N, 27.10 E), ISPARTA (37.45 N, 30.33 E), DİYARBAKIR (37.55 N, 40.12 E), ADANA (37.03 N, 35.21 E) SAMSUN (41.20 N, 36.15E) gibi veya bulunduğunuz bölgedeki değerleri haritadan tesbit ettikten sonra http://www.hansa-electronic.com/satcalceng.asp sitesinde çanağınızı yönlendirmek istediğiniz uydu seçilir. Yukarda örnekleri verilen veya bölgenize ait değerler yerlerine konur. Hasapla (calculat) bölümü tıklandığında anteninize tatbik edeceğiniz elavasyon ve azimüt açısı size verilecektir.

Tabii bu da kafi değidir.

Bu iki açıyı anteninize tatbik etmek için

1. Basit bir su terazisine veya profesyoneller için eğimmetreye ,

2. İyi bir pusulaya ihtiyacınız olacaktır.

Ayrıca ayarlanacak uyduya ait programlardan en güçlü olanlardan birkaçının analog receiver’ınıza daha önce kaydedilmiş olması şarttır.

Amatörler için dijital receiver’la uyduyu bulmak daha güç ve zaman alıcı bir uğraştır.

Profesyonel olarak çanak montajı yapanlar genel olarak SPECTRUM ANALYSER olarak adlandırılan cihazlar kullanır. Bu cihazlar 800-1500$ civarında olup performans ve kalite yönünden değişik tiplerdedirler.

Renkli veya siyah-beyaz ekranlı, sesli veya sessiz olanlar gibi. Ancak genellikle hepsinde TV programlarını, dalga boylarını, güçlerini ve şekillerini gösteren bir veya iki ekran mevcuttur.

Bu tip bir cihaza sahip olup kendini profesyonel olarak tanımlayan ancak omuzuna taktığı cihazı kullanmasını dahi beceremeyen bazı kişilere karşı son kullanıcıyı uyarmak isteriz..

Fiyat olarak sabit bir çanak anten montajının piyasa fiyatı 30-50$ başlarken, hareketli sistem montajı ise 80-100$ civarından başlamaktadır ve bu fiyatlar anten çapı büyüdükçe daha da artmaktadır.

aQUa
aQUa
 
İleti: 5139
Kayıt: Cum Nis 08, 2005 12:56 am
Konum: Istanbul

İleti dijital74 » Cum Arl 21, 2007 10:12 pm

Çok yararlı bilgiler tamamen bilimsel bir ciddiyet çerçevesi içerisinde yazılmış. Teşekkürler
dijital74
 
İleti: 22
Kayıt: Cum Ağu 10, 2007 10:51 pm


Re: Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti ihjwernml579 » Cum Ekm 28, 2022 10:39 pm

Nike Clearance Store
Nike Huarache
Cheap Nikes
Nike Air Foamposite
Air Jordan Retro
Jordan 35
Jordan 14
Christian Louboutin
Pandora Jewelry
Jordan 20
Cheap Adidas Shoes
Wholesale Nike Clothing
NHL Jerseys
Nike Outlet Store Online Shopping
NBA Store
Jordan 16
NFL Shop
Jordan 32
Pandora Bracelets Clearance
Air Jordan 1
Jordan 18
Nike Lunarlon
NHL Shop Canada
Pandora Charms
Nike React
Air Jordan 5 What The
Nike Shoes
Nike Shox Mens
Cheap Jordan
Nike Outlet
Jordan 33
Air Jordan 33
Wholesale Adidas Sneakers
Air Jordan 33
Pandora Jewelry Official Site
New Jordans
Pandora Jewelry
MLB Jerseys
Air Jordan Retro
Nikes Shoes
Jordans 27
Air Jordan 17
Pandora Jewelry
Wholesale Nike Shoes
Nike Outlet
Huaraches
Nike Blazers
Jordan 19
Jordan 2
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Rings
Air Force 1 Women
Nike Hyperdunk
Nike Huaraches
Nike Air Force 1
Nike Air Max 95
Nike Shoes
Pandora Earrings
Nike Jordan 1
Nike Shoes For Men
Cheap Jordan Shoes
Jordans 22
Cheap Jordans
Jordan 21
Pandora Jewelry Official Site
Nike Shoes
Pandora Jewelry
Nike Outlet
Nike Outlet
Pandora Jewelry Official Site
Jordans 6
Adidas NMD
Nike Shoes
Wholesale Jordans
Nike Shoes
Nike Air Max 270
Air Max
Nike Air Jordan Shoes
Red Bottom Heels
Nike Air Force
Cheap Jerseys
Nike Air Max 97
Air Max
Wholesale Shoes
Adidas Outlet Store
New Nike Shoes
Cheap Adidas Shoes
Jordan 23
Nike Shoes Cyber Monday Sales
Nike Zoom Winflo 5
Infant Jordans
Air Jordan 24
Nike Sneakers
Jordan 11 Low
MLB Shop Canada
Louboutin Shoes
Air Force 1s
Air Max
Air Max Shoes
Air Jordan 34
Lebron Shoes
Nike Wholesale Suppliers
Nike Wholesale
Cheap Nike Shoes From China
Wholesale Jordans From China Factory
Nike Free Run
Jordans 26
Nike Air Force Ones
Pandora Charms Sale Clearance
Pandora Jewelry
Nike x Off White
Nike Canada Outlet
Adidas Yeezy
Pandora Jewelry Outlet
Nike Outlet
Jordan 13s
Cheap Jordans
Jordan 15
Air Jordan Shoes
Nike Blazer
Air Jordan 28
Jordan 30
Nike Free Run
Jordan 11s
Nike Outlet Store Online Shopping
Pandora Black Friday
Nike Shoes
Jordan 4
Yeezy Butter
Jordan 25
Air Max 720
Nike SB
Air Jordan 11 Retro
Pandora Jewelry
Air Jordan 31
Pandora Charms
Pandora Charms
Nike Shoes
Nike Factory
Nike Running Shoes For Men
Pandora Bracelet Charms
AJ 1
Retro 12
Nike Air Max 270
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Air Max Men
Nike Zoom Pulse
Jordan 13
Michael Jordan Shoes
Jordans 29
Nike Shoes Outlet Store Online Shopping
Nike Running Shoes For Women
Air Jordan Retro 12
Dior Jordans
Jordans 12
Pandora Ring
Nike Womens Shoes
Nike Wholesale Dealer
Jordan Shoes For Kids
Jordan 11 Concord
ihjwernml579
 
İleti: 528
Kayıt: Sal Ekm 11, 2022 4:17 am

Re: Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti ihjwernml579 » Cmt Ekm 29, 2022 2:40 am

Christian Louboutin Shoes
Yeezy Shoes
Nike Sneakers For Men
Christian Louboutin Outlet
New Jordans Coming Out
Nike Store
Adidas NMD R1
Nike Sneakers
Nike Shoes
Nike Air Zoom
Cheap Nike Shoes
Pandora Rings
Christian Louboutin Outlet
Jordan 11 Blue
Jordan 1s
Pandora
Air Jordan 1 Mid
Yeezy 500 Blush
Nike Outlet Store
Nike Air Max 97
Nike Lebron 16
Michael Jordan Shoes
Nike Shoes 2019
Jordan 3
Adidas Sneakers For Men
Nike Air Max 98
Nike Factory Outlet
Air Jordan Shoes
Nike Factory Store
Pandora Sale
Nike Shoes For Kids
Nike Sneakers Sale
Pandora Charms
Lebron Shoes
Nike Basketball Shoes
Nike Outlet
Jordans Retro
Pandora
Fjallraven Backpack
Ferragamo
Pandora Necklace
Air Jordans Sneakers
Basketball Shoes
Jordan 12
Jordans Sneakers
Nike Factory
Jordan AJ 1 Low
Jordan 1 High
Air Max 98
Pandora Jewelry Official Site
Air Jordan 14
Nike Presto Men
Air Jordan 11 Retro
Nike KD Shoes
Christian Louboutin Heels
Yeezy Boost 350
Nike Outlet Store
Jordans
Jordan Kids
Nike Air Force
Jordan Shoes For Men
Red Bottoms
Yeezys Shoes
Nike Epic React
Nike Clearance
Cheap Yeezy
Christian Louboutin
Nike Air Jordans 1
Louboutin Outlet
Nike Outlet Store Online
Kyrie Irving Shoes
Red Bottom
Moncler UK
Yeezys Boost 350 V2
Nike Air Max 90
Red Bottoms
Pandora Bracelets
Nike Shoes For Men
Nike Running Shoes For Men
Nike Shoes
Nike Running Shoes For Women
Pandora Jewelry
Nike Free
Pandora Earrings
Jordan 4s
Nike Black Friday 2020
Nike Outlet Store Online Shopping
Ferragamo Belt
Nike Running Shoes
Lebron James Shoes
Pandora Rings
Nike Clearance Store
Golden Goose Shoes
Adidas Yeezy Shoes
Cheap Nike Shoes
Valentino Shoes
Nike Store
Nike Free Run
Jordan 32
Nike Air Max 270
Nike Website
New Air Max 2019
Nike Factory
Pandora Necklaces For Women
Jordan 7
Air Jordan 4 Retro
New Nike
Christian Louboutin Outlet
Mens Nike Shoes
Jordan Shoes
Pandora
Jordan 1
Nike M2k Tekno
Asics Shoes Outlet
Air Jordan 9
Kyrie Basketball Shoes
Jordan 1 UNC
New Nike
Nike Air Max 270 Women's
Jordan 13 Retro
Nike Air Force One
Air Force 1
Nike 720
Jordan Retro 11
Nike Huarache Men
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Pandora Official Website
Nike Zoom Pegasus 35
Nike Shoes For Men
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Lebron 16
Vans Outlet
Nike Cortez
Air Force 1
Nike Store Online
Air Jordan 8
Louboutin Shoes
Nike Air Jordan
Nike Outlet
Jordan 10
Nike Clearance Outlet
Pandora Outlet
Nike Outlet Store
Ultra Boost
Yeezy Boost 750
Pandora Bracelet
Nike Mags
NMD Adidas
Jordan 11
Louboutin shoes
Jordan 13 Retro
Nike Air Max 95
Pandora Canada
Fjallraven Kanken Backpack
Adidas Ultra Boost
Pandora Charms
Christian Louboutin
Pandora Charms
ihjwernml579
 
İleti: 528
Kayıt: Sal Ekm 11, 2022 4:17 am


Re: Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti ihjwernml579 » Pts Ekm 31, 2022 1:13 pm

Air Jordan 1s
Golden Goose Shoes Men
Jordan Shoes
Jordans 4
Yeezy Shoes
Lebrons Shoes
Mens Nike
Jordan Shoes
Pandora Rings
Yeezy Shoes
ECCO
Air Jordan 4 Retro
Nike Shoes Sale
GGDB
Ferragamo Outlet
Jordan 4
Retro Jordans
Air Jordan 6 Retro
Air Jordan Retro
Cheap Nike Shoes
Golden Goose Factory Outlet
Jordan 9
Jordan 4
Air Max 98
Pandora Jewelry
Nike Outlet Store
Air Jordan 1 Low
Pandora Jewelry
Christian Louboutin UK
Jordan 3
Moncler Jacket
Yeezys
Jordan Sneakers
Vans
Jordan 6
Air Jordan 14
Yeezy
Nike Women
Asics Shoes
Christian Louboutin shoes
Red Bottoms
NMD R1
New Nikes
Nike Factory Outlet
Sneakers Golden Goose
Jordans 11
Jordan 8
GGDB
Jordans Retro
Air Jordan 13
Cheap Jordan Shoes
Jordan 4 Retro
Adidas NMD
Jordan 1
Jordan 13s
Louboutin Heels
Nike Shoes For Women
Jordan 5s
Moncler Jackets For Men
Jordan 6 Rings
Air Jordan 12
Golden Goose Sneakers
Golden Goose Sale
Jordan 5 Retro
Air Jordan 11
Fjallraven Kanken
Air Jordan 11
Golden Gooses Sneakers
Huaraches Nike
Jordan Retro
Golden Goose Sneakers
Pandora Ring
Air Jordan
Kyrie Irving Shoes
Pandora
Balenciaga
Jordan 1
Pandora Jewelry
Jordan 11 Retro
Jordans 11
Jordans 11 Low
Air Jordans
Red Bottom Shoes
Air Jordans
Jordan 11
Soccer Cleats
Women Moncler Vest
Air Max 270 Dusty Cactus
Air Jordan 12 Retro
Yeezys
Balenciaga Sneakers
Jordan Retro 12
Jordan 12
Nike Shoes Outlet
Nike Outlet Store Online Shopping
Christian Louboutin Shoes
Cheap Nike Air Max
Nike Factory Outlet
Nike Outlet Online
Jordan 1
Jordan 1
Pandora Official Site
Nike Air Max 270
Pandora Charms Canada
Fitflop Sandals Clearance
Sneakers GGDB
Red Bottom Shoes
Air Max 90
Nike Jordans
Jordan Retro 11
Valentino Sneakers
Air Jordan Sneakers
Air Jordan Shoes
Golden Goose Mid Star
New Jordans
Pandora
Jordan 11s
Nike Website
Jordan Sneakers
Jordan Retro 1
Jordan 6 Retro
Air Jordan Sneakers
Nike Outlet Store
Louboutin Heels
Pandora Bracelet
Pandora
Adidas Yeezy
Nike Air Force One
Air Jordan 12
Jackets Moncler
Birkin Bag
Jordan Retro 3
Jordan 11s
Pandora Charms Outlet
Nike Air Max 95
Nike Air Max 2018
Moncler Coats
Jordan 11 Red
Louboutin Shoes
Outlet Golden Goose
New Jordans
Moncler Coats
Air Max
Adidas Yeezy Boost 350
Jordans 1s
Jordan Sneakers
Air Jordan 10
Air Jordan 1
Snkrs Nike
Air Jordan 5
James Harden Shoes
Jordans Shoes
Nike Factory Outlet
Cheap Jordan Shoes For Women
ihjwernml579
 
İleti: 528
Kayıt: Sal Ekm 11, 2022 4:17 am

Re: Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti ihjwernml579 » Per Kas 03, 2022 5:56 am

Pandora Jewelry
Yeezy
Pandora Jewelry
Adidas Trainers Sale
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Air Jordan One
Pandora Charms
Moncler
Pandora Bracelet
Salvatore Ferragamo Belt
Pandora Outlet
Pandora
Pandora Rings
Salvatore Ferragamo
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Pandora Outlet
Pandora Charms
Nike UK
Jordan 1 High
Pandora Charms
Pandora Website
Pandora
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Pandora Canada
Asics Sneakers
Pandora Bracelet
Cheap Moncler Coats
Asics Shoes Men
Nike Factory
Adidas Website
Asics Shoes
Nike Outlet Online
Pandora Jewelry Official Site
Jordan 5 Retro
Adidas NMD
Jordan 1 Lows
Adidas Women's Shoes
Asics Running Shoes Women
Nike Outlet
Nike Outlet
Goyard Outlet
Asics Kayano
Nike
Pandora Jewelry
Jordan Shoes
Nike Air Max 270
New Nike Shoes
Balenciaga
Moncler Outlet Store
Pandora Charms
Nike Store
Pandora Rings
Asics Shoes Outlet
Jordan Retro 1
Pandora Charms Sale Clearance
Mens Basketball Shoes
Pandora Charms
Air Jordan 1 Retro
Nike Mens Shoes
Pandora Jewellery
Air Jordan 1
Nike Air Jordan 1
Pandora Jewelry Outlet
Nike Shoes Outlet Online
Pandora Bracelet Charms
Nike Air Max
Moncler Coats For Women
Pandora Bracelets
Wholesale Air Jordans
Adidas Sale
Men Nike Sneakers
Adidas Shoes
Air Max 270 Men
Adidas Running Shoes
Adidas Sneakers
Jordan 1
Moncler Jackets Outlet
Moncler Jacket
Pandora
Nike Sneakers Women
Pandora Outlet
Shoes Ferragamo
Air Jordan Shoes
Air Max 97
Pandora Outlet
Balenciaga Shoes
Nike Running Shoes Sale
Pandora Jewelry
Wholesale Jordan
Adidas Shoes Men
Balenciaga
Balenciaga
Cheap Moncler
Air Jordans 1
Balenciaga Triple S
Nike Shoes For Men
Adidas Store
Pandora Outlet
Balenciaga Sneakers Outlet
Pandora Jewelry
Air Jordan 1 Low
Pandora Jewelry Official Site
Nike Women Shoes
Goyard Outlet
Moncler Jackets
Ferragamo Belt
Air Jordan 1 High
Nike
Jordan 1
Nike Air Jordan 1
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Air Jordan 1 Retro
Pandora Jewelry Outlet
Pandora Outlet
Pandora Jewellery
Pandora Jewelry Official Site
Moncler Coats
Pandora Outlet
Pandora
Adidas Yeezy
Balenciaga Shoes
Nike Canada
Ferragamo Shoes
Asics Outlet Online
Pandora Charms
Nike Canada
Wholesale Jordan
Pandora Bracelets
Nike Shoes
Pandora Outlet
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Bracelets
Pandora Jewelry Official Site
Nike Shoes Women
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Charms
Pandora Jewelry Official Site
Moncler Coat
Jordan 1's
Adidas
Nike Air Jordan
Jordan 1 Dior
Jordans Sneakers
Moncler Outlet
Puma Shoes
Wholesale Jordan Shoes
Cheap Adidas Shoes
Nike Shoes
Nike Canada
Outlet Moncler
Pandora Charms
ihjwernml579
 
İleti: 528
Kayıt: Sal Ekm 11, 2022 4:17 am

Re: Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti ihjwernml579 » Cum Kas 11, 2022 7:15 pm

New Nike Shoes
Air Max 98
Pandora Jewelry
Nike Running Shoes For Men
Air Jordan 7
Nike Shoes
Nike Air Max 720
Adidas NMD
Pandora
Nike Shoes
Red Bottom Shoes
Nike Air Max 2019
Pandora UK
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Nike Outlet Store Online
Ultraboost
Jordan 4s
Nike Outlet
Pandora Official Website
Adidas Sneakers For Women
Nike Outlet Store Online
Red Bottom Shoes For Women
Air Jordans
Yeezy
Nike Basketball Shoes
New Jordans
Lebron James Shoes
Air Force 1 Low
Lebron 16
Christian Louboutin Outlet
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Sneakers For Women
Nike Air Max 90
Jordans Shoes Men
Pandora Rings
Air Force 1
Jordan 1 UNC
Jordan 11 Blue
Nike Clearance
Kids Jordan Shoes
Christian Louboutin
Nike Air Zoom Pulse
Jordan 14
Nike Sneakers For Women
Nike Shoes
Nike Shoes For Women
Nike Outlet Store
Adidas Yeezy Shoes
Nike Air Max
Nike Free Rn
Nike M2k Tekno
Vans Shoes
Pandora Bracelet
Kanken Backpack
Fjallraven Kanken
Jordan Retro 10
Nike Shoes
Jordan Sneakers
Jordan 3
Nike Air Max 270
Louboutin Shoes
Nike Clearance Outlet
Yeezy
Pandora Jewelry
Michael Jordan Shoes
Jordan 32
Louboutin Shoes
Pandora
Pandora
Moncler Outlet UK
Nike Air Max 98
Nike Shoes
Yeezys
Kyrie Shoes
Nike Clearance Outlet
Nike Factory
Asics
Nike Prestos
Yeezy Boost 350
Christian Louboutin
Jordan 9
Nike Outlet Store Online Shopping
Yeezy Boost
Nike Store
Kyrie Shoes
Christian Louboutin Shoes Outlet
Jordan 1 Retro High
Ferragamo
Nike Outlet
Jordan Shoes
Yeezy 500 Utility Black
Jordans 1
Nike Zoom Pegasus 35
Louboutin Shoes
Nike Black Friday
Pandora Jewelry
Nike Basketball Shoes
Louboutin Shoes
Jordan 1 Mids
Jordans
Nike Sneakers For Men
Pandora Bracelets And Charms
Nike Factory Outlet Store Online
Cheap Nike Shoes
Pandora Charms Jewelry
Jordan Shoes
Nike Air Jordan
Jordan 11
Nike Outlet Store
Pandora Necklace Women
Nike Cortez Men
Jordan 11
Jordan 1s
Nike Mags
Pandora Rings
NMD R1
Christian Louboutin Shoes
Mens Nike Shoes
Pandora Charm Bracelet
Nike Factory Store Online
Adidas Yeezy
Nike Air More Uptempo
Air Max 95
Lebron 16
Red Bottoms
Adidas Ultra Boost
Ferragamo Belts
Jordan AJ 1
Nike Air Max 720
Jordan 1
Pandora Charms
Kevin Durant Shoes
Jordan Retro
Jordan 12s
Jordan 13 Retro
Lebron Shoes
Nike Air Force
Nike Factory Store
Nike Clearance
Pandora
Pandora Earrings
Nike Store Online
Nike Sneaker
Jordan 8
Nike Outlet Store
Pandora Rings
Jordan Retro 4
Nike Huarache
Golden Goose Shoes
Jordan 13 Retro
Nike Running Shoes For Men
Womens Nike Shoes
Jordan Retro 11
Christian Louboutin Heels
Nike Shoes
Nike Free Run
Valentino Shoes
Nike Air Force
ihjwernml579
 
İleti: 528
Kayıt: Sal Ekm 11, 2022 4:17 am

Re: Çanak Antenlere Genel Bakış:

İleti ihjwernml579 » Pzr Kas 13, 2022 10:22 am

Pandora Ring
Jordan 5s
Yeezy
Adidas Yeezy
Jordan Retro
Air Jordan 3
Nike Jordans
Pandora Charms Sale Clearance
Air Jordan 1s
Red Bottom Shoes
Yeezy
Air Jordan
Christian Louboutin UK
Nike Shoes Outlet
Asics Shoes
GGDB Sneaker
New Nike Shoes
Jordan 6 Rings
Air Jordan Retro 6
Pandora Rings
Air Force One Shoes
Jordan Sneakers
Air Max 270 Dusty Cactus
Jordans 2021
Pandora Jewelry
Air Jordan
Air Max 95
Air Jordan 12
Air Jordan 9
Air Jordan Shoes
Golden Goose
Nike Official
Jordan 1
Air Jordan 10
Nike Snkrs
Air Max 270
Pandora Charms Canada
GGDB
Jordans 11
Moncler Jacket
Jordan 4
Pandora
Jordans 11 Low
Golden Goose Outlet
ECCO Shoes For Men
Jordan 11
Jordan Retro 3
Jordans Shoes
Adidas NMD
Jordan 1 Low
Golden Goose Mid Star
Air Jordan 12
Red Bottoms Louboutin
Hermes Birkin Bag
Retro 4 Jordans
Nike Running Shoes Sale
Nike Factory Outlet
Ferragamo Shoes
Cheap Nike Air Max
Jordan Sneakers
Jordan Sneakers
Jordans 13
Air Jordan 11's
Fjallraven Kanken
Soccer Shoes
GGDB
Nike Shoes For Men
Nike Shoes For Men
Pandora Jewelry
Louboutin Heels
Adidas Yeezy
Kyrie Shoes
Jordans 1s
Lebron Shoes
Mens Nike Shoes
Pandora Jewelry
Air Jordan Retro
Jordan 4
Air Jordan 11
Air Jordan 11
Pandora
Jordan 12 Retro
Yeezys
Jordan Retro 4
Nike Outlet
Nike Outlet Store Online Shopping
Jordan 8
Pandora Jewelry Canada
James Harden Shoes
Vans
Air Jordan Sneakers
Air Max 90
Jordan Shoes
Moncler Outlet
Nike Air Jordan 5
Balenciaga
Cheap Jordan Shoes
Jordan Retro 11 Mens
Golden Goose Sneakers Sale
Air Max 2018
Jordan Retro
Pandora Bracelet Charms
Nike Outlet
Yeezys
Nike Air Jordan 1
Jordan 14
Valentino
New Jordans 2018
Jordan 11s
Jordan 12 Retro
Moncler Jackets
Air Jordan Retro 1
Louboutin shoes
Triple S Balenciaga
Christian Louboutin Heels
Nike Outlet Online
Jordan 1 Retro
Jordan 11 Red
Women Moncler Vest
Jordan Shoes
Jordan 1
Moncler Coats
Jordan Shoes
Golden Goose Shoes Women
Air Jordans Shoes
Golden Gooses Sneakers
Women Nike
Adidas NMD R1
Jordan 5 Retro
Air Jordan Sneakers
Golden Goose Sneakers
Nike Air Max Women
Jordan Retros
Pandora Jewelry
Jordan 6
Nike Factory Outlet
Air Jordan 4
Christian Louboutin Shoes
Jordan 6
Air Max 98
Outlet Golden Goose
Retro Jordans
Nike Huaraches
Christian Louboutin
Yeezy Shoes
Fitflop Shoes
Moncler Jackets For Men
Jordan 13
Air Jordan 1 University Blue
Nike Outlet Store Online
Air Jordans
Golden Goose Sale
Jordan 12
Red Bottoms Louboutin
ihjwernml579
 
İleti: 528
Kayıt: Sal Ekm 11, 2022 4:17 am
Antenler, LNB ve DiSEqC

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron